Uit meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van de vrouw èn de man met kinderwens bijdragen aan een kleinere kans op zwangerschap. Deze ongezonde gewoonten van de vrouw dragen ook bij aan een slechtere groei van het kind tijdens de zwangerschap, een hogere kans op aangeboren aandoeningen en meer problemen rondom de bevalling. Inmiddels weten we ook dat een slechter groei van het kind in de zwangerschap gevolgen heeft voor de gezondheid later. Echter, iedereen weet dat het heel moeilijk is om zelf ongezonde gewoonten te veranderen.

Om die reden is www.slimmerzwanger.nl ontwikkeld. Het is een persoonlijk coaching programma gericht op (on)gezonde voedings- en leefstijlgewoonten. Door de screening via de website op de mobiele telefoon of computer wordt u bewust gemaakt van uw voedings- en leefstijlgewoonten. Tegelijk krijgt u ook persoonlijke informatie en adviezen. Vervolgens wordt u door de persoonlijke coaching via uw mobiele telefoon gestimuleerd om de ongezonde gewoonten te veranderen én de gezonde gewoonten te blijven volhouden.

Het uiteindelijke doel van www.slimmerzwanger.nl is om de kans op zwangerschap te vergroten, de problemen tijdens de zwangerschap te verminderen, en ook de kansen op een normale bevalling en het krijgen van een gezond kind te vergroten.

Hoe ziet de persoonlijke screening en coaching eruit?
•Na aanmelding vindt een eerste persoonlijke screening plaats van de vrouw én of man aan de hand van de vragen, die u op de website van de mobiele telefoon of computer invult.
•De vragen hebben betrekking op uw leeftijd, body mass index (gewicht en lengte) en 9 voeding- en 5 leefstijlgewoonten (voor de man 4).
•Aan de hand van deze informatie wordt een persoonlijke risicoscore berekend.
•De risicogewoonten worden met behulp van beslisregels gekoppeld aan het persoonlijke coachingsprogramma om de ongezonde gewoonten te verbeteren en de gezonde gewoonten te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van SMS en E-mail op uw mobiele telefoon.
•Na de eerste screening aan het begin van het coachingstraject, vinden er nog 4 dezelfde screeningen plaats elke keer na 6 weken. Het persoonlijke coachingsprogramma past zich aan uw situatie aan (zwangerschap) om u zoveel mogelijk -op-maat- te blijven coachen. Op elk ander gewenst moment kunt u altijd zelf nog een extra screening (zelftest) uitvoeren. Echter, de coaching past zich in dat geval niet aan.