Alle aandacht voor goede zorg!

Kraamzorg valt voor iedereen binnen het basispakket van de Zorgverzekering. Daar is voor gekozen omdat we in Nederland kraamzorg belangrijk vinden. Kraamzorg helpt moeder en kind om een goede start te maken in deze bijzondere levensfase.

Het landelijk indicatieprotocol.

Om de zorg af te stemmen op wat die ene moeder en dát kind écht nodig hebben in de kraamtijd is met grote zorgvuldigheid een landelijk indicatieprotocol kraamzorg ontwikkeld: een handleiding waarmee de kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in het hele land op dezelfde manier bepalen welke kraamzorg nodig is. Voor elke individuele situatie opnieuw. Hierdoor kan iedereen in Nederland rekenen op kraamzorg op maat met een rechtvaardige en uniforme verdeling van de beschikbare middelen en capaciteit.

Kraamzorg en mantelzorg.

Iedereen in Nederland heeft dus recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat moeder en kind thuis de verzorging, begeleiding en ondersteuning krijgen, die nodig is. De mensen die kraamzorg geven zijn daar speciaal voor opgeleid. Kraamzorg gaat hand-in-hand met mantelzorg. De kraamvrouw is zelf verantwoordelijk voor het regelen van mantelzorg. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van: de partner, huisgenoten, vrienden, oma of opa, de buren. De kraamverzorgster doet de basis huishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan de verzorging van andere kinderen binnen het gezin, het in huis halen van de boodschappen, en het bereiden van de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen uw eigen omgeving, voor de periode na de bevalling.

Hoe gaat het in de praktijk?

Welke kraamzorg voor u van toepassing is wordt zo objectief mogelijk bepaald met het landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Dat is de leidraad, waarmee de aard (de inhoud van de zorg) en de omvang (het aantal uren zorg) van de kraamzorg die nodig is, wordt beoordeeld. Op drie momenten wordt gekeken welke kraamzorg nodig is. Dat noemen we de indicatiestelling. De eerste keer is dat bij een zwangerschapsduur van 30 weken. Een daartoe deskundig beroepsbeoefenaar (de intaker) beoordeelt dan de noodzakelijke inhoud van de kraamzorg: wat is nodig voor díe kraamvrouw in dát gezin? Daarop wordt in eerste instantie het aantal te bieden uren kraamzorg gebaseerd. De intaker komt in principe bij u thuis als u in verwachting bent van uw eerste kind. Bij een volgend kind kan – afhankelijk van uw situatie – een gesprek thuis plaatsvinden of is er een telefonisch contact.

Niet alles is vóór de bevalling bekend. Daarom wordt ook op twee andere momenten gekeken welke zorg geboden moet worden. Dat gebeurt op de dag van de bevalling én op de derde of vierde dag erna. Pas dan is immers helder wat moeder en kind écht nodig hebben. Uw eigen verloskundige (of huisarts) en kraamverzorgster doen samen deze tweede en derde inschatting. Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast aan de nieuwe zorgvraag. Dat noemen we een herindicatie. Dit kan betekenen dat u alsnog meer kraamzorg krijgt, dan oorspronkelijk is toegezegd. Maar minder kan ook voorkomen, namelijk als het oorspronkelijke voorgestelde pakket niet nodig blijkt.

In het kraamzorgdossier komt precies te staan welke kraamzorg u krijgt en waarom. Dan kan altijd worden getoetst hoe het is gegaan.

Kraamzorg op maat.

Het resultaat van deze manier van werken leidt ertoe dat u die kraamzorg krijgt, die nodig is om moeder en kind een goede start te geven. De kraamzorg biedt daarbij ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal basis huishoudelijke taken. De kraamverzorgster kijkt naar wat er in uw situatie aan de hand is, zodat zij ook de verloskundige/huisarts goed kan informeren over het verloop van het kraambed. Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvangt u kraamzorg met een basis omvang van 49 uur (indien u borstvoeding geeft). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan.

Tot besluit.

We hopen dat deze informatie duidelijk maakt op welke wijze de toekenning van kraamzorg in zijn werk gaat en dat het voor iedereen op dezelfde manier gebeurt. Wilt u meer informatie? Bel ons gerust!

Voor iedereen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. De Eigen Bijdrage voor 2013 is € 4,00 per uur. Het is mogelijk dat uw verzekeraar deze kosten (deels) vergoedt. Dat hangt af van de door u gekozen polisvorm.