Privacy statement Kraamcentrum Assen e.o.

Voor Kraamcentrum  Assen e.o. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Kraamcentrum  Assen e.o. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Kraamcentrum  Assen e.o. is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens

Kraamcentrum  Assen e.o. verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers wanneer deze contact hebben met Kraamcentrum  Assen e.o.. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Kraamcentrum  Assen e.o. en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Kraamcentrum  Assen e.o. te factureren aan de verzekeraars. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van opdrachtgevers door Kraamcentrum  Assen e.o. worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van Kraamcentrum  Assen e.o.

Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u een bericht sturen naar: info@kraamcentrumassen.nl

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en bewerkersovereenkomsten, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Privacy Gezondheidscentrum Kloosterveen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gezondheidscentrum Kloosterveen.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy beleid van Kraamcentrum  Assen e.o. dan kunt u deze sturen naar: info@kraamcentrumassen.nl