Samenwerking met Verloskundig Centrum Assen e.o.

Continuïteit van zorg is een belangrijke opgave voor verloskundigen en kraamverzorgenden gezamenlijk. Verloskundige zorg en kraamzorg worden cliëntgericht en dichtbij de zwangere verleend. Het is dus belangrijk dat er geen onderbreking in deze zorg voorkomt, maar dat zij zeer nauw op elkaar aansluiten en als het ware ‘uit één hand’ komen.

Deskundigheidsbevordering van zorgverleners is een verantwoordelijkheid van de eigen beroepsorganisaties. Vanwege de intensieve samenwerking rond de bevalling en het ontstaan van risicovolle situaties, is het van belang dat kwalitatief goede scholing ten grondslag ligt aan het functioneren van zorgverleners. Samenwerking in de zorgverlening moet een continue onderdeel zijn van opleiding en nascholing. Betrokkenheid van verloskundigen bij de training van kraamverzorgenden voor het handelen in risicovolle situaties draagt bij aan de kwaliteit van acute zorgverlening.

De verloskundigen van Verloskundig Centrum Assen e.o. vinden het van belang dat kraamverzorgenden en verloskundigen dezelfde adviezen geven aan de cliënt in de kraamperiode. Deze adviezen betreffen met name:
• Voedingsbeleid van de pasgeborene.
• Vitamine suppletie voor moeder en kind
• Verzorging kraamvrouw en pasgeborene (wondverzorging, weegbeleid)
• Lifestyle adviezen

Doordat Kraamcentrum Assen e.o. en Verloskundig Centrum Assen e.o. intensief samenwerken onder 1 dak, voldoen wij aan deze voorwaarden!

De verloskundigen van Verloskundig Centrum Assen e.o. bezoeken u na de bevalling ongeveer vijf keer. De verloskundige heeft de medische supervisie en de eindverantwoordelijkheid over het kraambed. De kraamverzorgster fungeert tijdens de hele kraamperiode als de ogen en oren van uw verloskundige en zal direct met de verloskundige overleggen wanneer zij dat nodig acht. Deze hechte samenwerking is een belangrijk aspect van onze zorg. Er is vaak overleg over beleid en te geven voorlichting. De verloskundigen en de kraamverzorgsters kennen elkaar goed en dit komt de continuïteit van de zorg dan ook zeer ten goede. Wij bieden ook kraamzorg aan cliënten van andere verloskundige praktijken. Uiteraard is ook met die verloskundigen een goede en directe samenwerking en is er indien nodig contact om bijzonderheden over het kraambed te bespreken.