Kraamcentrum Assen e.o. streeft naar een optimale zorgverlening. Mede door uw feedback kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat u niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij u dat aan ons kenbaar te maken. Indien u klachten heeft over uw kraamverzorgende, bijvoorbeeld over de zorgverlening of indien u ergens ontevreden over bent, dan raden wij u aan deze eerst met uw kraamverzorgende te bespreken. Een gesprek werkt vaak verhelderend. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij u wegnemen. Samen hebben we het dan over de klacht.

Komt u er samen niet uit? Bel, schrijf of mail dan naar/met Kraamcentrum Assen e.o.. U kunt vragen naar Karin Eisses. Zij zal dan samen met u en de medewerker proberen een oplossing te vinden voor uw onvrede of klacht.

Contactgegevens Kraamcentrum Assen e.o.:

Kraamcentrum Assen e.o.

Transportweg 8b

9405 PR Assen

06-83536344

info@kraamcentrumassen.nl

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie en klachtenfunctionaris BO Geboortezorg U dient de klacht schriftelijk (per post) in te dienen bij de Klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg. De klachtbrief dient voorzien te zijn van een handtekening van de indiener en de volledige NAW gegevens, te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede de correcte en volledige NAW gegevens van de aangeklaagde. Zie voor meer informatie:

www.degeschillencommissie.nl