Gratis pretechopakket

Meerdere keren tijdens uw zwangerschap de ontwikkelingen van uw kindje bewonderen kan gratis met een Echopakket!

Tijdens de zwangerschap doorloopt uw kindje verschillende ontwikkelingsstadia. Ieder moment is uniek en bijzonder om met echografie te bekijken. Tijdelijk bieden wij u de mogelijkheid om dit middels het echopakket te beleven. Deze unieke actie is in samenwerking met Echotoon, wordt uitgevoerd met high end apparatuur en u kunt uiteraard meegenieten op groot scherm.

Actie!

Bij inschrijving bij Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. ontvangt u een cadeaubon van Echotoon. Het betreft een Echopakket, 2D geslachtsbepaling en een 3D en 4D pretecho!

GRATIS indien u zich aanmeldt bij zowel Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.

Algemeen.

Geslachtsbepaling: Rond 16 weken bent u van harte welkom voor een 2D echo, indien gewenst kunnen wij dan met u bekijken of u in verwachting van een jongetje of een meisje bent, de zogenaamde geslachtsbepaling. Mocht u dit niet willen weten is het ook een heel leuk “spiek” momentje om de tijd naar het SEO wat te overbruggen.

Pretecho 3D/4D: Rond 28 weken nodigen wij u dan graag weer uit voor een moment om te kijken of we ook in 3D kennis mogen maken met uw kindje. Gedurende een half uur maken we een uitgebreide echo en proberen we onder andere het gezichtje mooi vast te leggen.

Van deze echo krijgt u twee kleurenfoto’s mee in een presentatiemapje als mooie herinnering.

Wenst u meerdere foto’s van een of beide echo’s dan kunt u tegen een vergoeding van 10 euro de foto’s op een USB stick krijgen. Wij kunnen geen risico nemen met zelf meegenomen USB sticks, dus deze krijgt u van ons.

Zou u graag de gehele opname op een DVD willen met daarbij gesproken uitleg kan dit tegen een meerprijs van 15 euro.

De USB en/of DVD dient u direct na afloop contant of met PIN bij ons te betalen.

Afspraak.

Voor het maken van een afspraak voor een pretecho kunt u bellen met Verloskundig Centrum Assen e.o. of u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. U dient eerst ingeschreven te staan bij Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. Graag aangeven dat u gebruik maakt van ons gratis echopakket! Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Op elk contact, elke dienst of verrichting bij ons, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Aanvullende voorwaarden.

Op elk contact, elke dienst of verrichting bij ons, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van onze cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. uitgegeven cadeaubonnen die worden aangeboden door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. en door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van onze namen. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. te worden verstrekt. Echotoon behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten aan te geven bij het maken van uw afspraak.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. en/of door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van het gratis echopakket aangeboden door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o..
 6. De Cadeaubon is niet in te wisselen voor de andere dienstverleningen binnen Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.
 7. Cadeaubonnen kunnen niet voor aanmeldingen gedaan voor 1 juni 2015 gebruikt worden.
 8. Indien u na gebruik van de cadeaubon overstapt naar een andere verloskundigenpraktijk en/of kraamcentrum anders dan als gevolg van een verhuizing buiten ons werkgebied, komen uw rechten van de bon en het tegoed van de bon te vervallen en worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.
 9. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. De restwaarde van de Cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende verrichtingen. De restwaarde is niet overdraagbaar.
 11. Indien het totaalbedrag van de verrichting hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de volgende betaalmethoden; contant of met PIN.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 16. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.. Wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.