Landelijke adviezen m.b.t. Coronavirus (COVID-19) 

Onderstaande adviezen gelden in ieder geval.

Graag willen wij u via deze weg informeren over ons beleid.

Kraamcentrum Assen e.o. realiseert zich dat er regionale verschillen zijn m.b.t het aantal besmettingen. Kraamcentrum Assen e.o. volgt de adviezen van de KNOV, RIVM en BO op.

Attentie contacten met uw kraamverzorgende!

 • Bij twijfel en/of ongerustheid verzoeken wij u om altijd contact op te nemen.
 • Heeft u koorts (tenminste 38 graden Celsius)?
 • Heeft u last van uw luchtwegen (hoesten of benauwdheid)?
 • Zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met Coronavirus?
 • Bent u op vakantie geweest in een land met code oranje?

Kom dan alstublieft niet naar het gezondheidscentrum of laat uw kraamverzorgende niet naar uw huis komen indien het geen spoed is. Neem altijd vooraf telefonisch contact op met Kraamcentrum Assen.

 Wat vragen wij verder van cliënten?

 • Bezoekers van Gezondheidscentrum Kloosterveen wordt aangeraden om preventief een mondkapje mee te nemen in het centrum. Mogelijk wordt u geadviseerd om vanwege omstandigheden in het centrum, een mondkapje te dragen.
 • Wij vragen u om geen sieraden en horloges aan uw handen en polsen te dragen tijdens bezoek van ons.
 • Houd uw telefoon goed schoon.
 • Draag tijdens contact met ons geen pluizige kleding en sjaals, maar kleding die op minimaal 60 graden gewassen kan worden.
 • Houd uw nagels kort, gebruik geen nagellak.
 • Geef geen hand.
 • Was uw handen regelmatig en goed met zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten en gooi deze direct na gebruik in een afvalemmer.
 • Nies of hoest in uw elleboog.

Wat kunt u van ons verwachten?

De landelijke, fysiologische postnatale zorgverlening is door de verloskundigen op dit moment aangepast naar fysieke controles per kraamweek.

Wij proberen besmetting van collega op collega te voorkomen door niet meer persoonlijk over te dragen of het kraambed af te sluiten bij Kraamcentrum Assen. Dit zal telefonisch gebeuren.

Maatregelen Prenatale zorg: (Zwangerschapsbegeleiding)

 • Wij zullen in overleg een persoonlijke intake met u doen. Een telefonische intake zal gebeuren op het reeds afgesproken datum en tijdstip. Het kan zijn dat wij met een onbekend nummer bellen en wij verzoeken u dit gesprek aan te nemen. Schrijf vragen vooraf op zodat u niks vergeet te bespreken met ons en de telefoonlijn effectief gebruikt kan worden.
 • Wilt u zorgen dat u uw kraampakket bij 36 weken in huis heeft? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?

Natale zorg: (De bevalling)

 • Er is  keuzevrijheid qua plaats bevalling. Wij zullen dus uw verloskundige blijven ondersteunen tijdens uw thuisbevalling.
 • Wij volgen de richtlijn van het lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers.

Postnatale zorg: (De kraamvisites)

 • De kraamverzorgende laat zo veel mogelijk de ouder de verzorging van de baby zelf doen.
 • De kraamverzorgende gebruikt altijd een omslagdoek als zij de baby zelf op de arm heeft. De omslagdoek dient direct verschoont te worden na het dragen.
 • Wij vragen u om het landelijke advies over het maximaal aantal bezoekers thuis na te leven.
 • Wij willen u vragen om het externe bezoek zoveel mogelijk te beperken tot maximaal 2 personen per dag en bij voorkeur uit te stellen, tijdens onze aanwezigheid in uw gezin. Hiermee voorkomen we dat het gezin, de verloskundige en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net als de verloskundige en de kraamverzorgende. Tevens kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen!
 • Wij adviseren u om uw bezoeker naar COVID-klachten en een eventuele vakantiebestemming te vragen. Bij klachten en/of code oranje vragen wij u overleg met uw kraamverzorgende en verloskundige te hebben, alvorens de bezoeker langs te laten komen.
 • Vanwege ons contactberoep dienen wij alle contacten te registreren tijdens uw contactmoment met ons. Wij zullen de naam en het telefoonnummer van de personen in uw dossier vastleggen.

U kunt van ons verwachten dat wij gebruik zullen blijven maken van onze korte lijnen tussen Verloskundig Centrum Assen e.o., Kraamcentrum Assen e.o. en Echotoon. Het beleid zal zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar het  RIVM.

Intake.

Alle informatie m.b.t. de intake zal met u worden uitgewisseld. Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt wat wij o.a. met u zullen bespreken en welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke zwangerschap weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Het kan handig zijn om voorafgaand aan het contact onderstaande punten uit te werken en vragen alvast op te schrijven. Uiteraard mag u uw uitwerking vooraf mailen naar: info@kraamcentrumassen.nl. De intaker zal uw uitwerking van onderstaande punten dan vooraf doornemen. Zo kan het gesprek optimaal verlopen!

Algemene informatie over de intake vindt u op onze website onder intake.

 • Zijn er wijzigingen in:
  • Uw naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • Uitgerekende datum.
 • Parkeren door de kraamverzorgende: Kunt u aangeven waar de kraamverzorgende tijdens haar werk kan parkeren. Mocht er drukte in uw buurt zijn, wat is dan het beste alternatief?
 • Hoeveelste zwangerschap is deze zwangerschap?
 • Hoeveelste kind binnen het gezin wordt dit?
 • Wat is de samenstelling van uw gezin? Hoe heten de gezinsleden en wat zijn de leeftijden?
 • Mocht er sprake zijn van een samengesteld gezin, is er dan sprake van een omgangsregeling en hoe is de invulling daarvan?
 • Heeft u huisdieren? Indien ja, welke huisdieren heeft u en in welke vertrekken verblijven de huisdieren?
 • Gebruikt u medicijnen? Indien ja, wat is de indicatie voor het medicijngebruik en heeft dit invloed op eventueel uw kraamperiode en/of borstvoeding?
 • Zijn er bijzonderheden m.b.t. de zwangerschap? Bij wie bent u op dit moment onder controle?
 • Zijn er bijzonderheden m.b.t. uw gezondheid of de gezondheid van  uw gezinsleden?
 • Zijn er bijzonderheden bij uw gezinsleden? Indien ja, welke zijn dat?
 • Wat is de gewenste plaats van bevalling?  Bij een thuisbevalling adviseren wij een bed beneden.
 • Heeft u uw kraampakket besteld en in huis? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?
 • Wat is de gewenste voeding voor uw baby?
 • Wij brengen graag de borstvoedingsorganisaties en onze borstvoedingscursus onder uw aandacht.
 • Bent u op de hoogte van rooming-in?
 • Heeft u twee kruiken voor uw baby in huis en zijn de kruiken in orde?
 • Heeft u een thermometer in huis en is deze in orde? Onze voorkeur gaat uit naar twee thermometers; 1 voor de kraamvrouw en 1 voor de baby.
 • Heeft u uw bed op klossen?
 • Bent u bekend met de uitleenservice KCA? indien u behoefte heeft aan materialen raden wij u aan dit tijdig te bestellen zodat het uiterlijk bij 36 weken in huis is.
 • Bent u bekend met de Arbo-eisen kraamzorg?
 • Bent u bekend met de taken en verantwoordelijkheden van de kraamverzorgende?
 • Aan het einde van de kraamweek vindt er een overdracht plaats naar JGZ/GGD.
 • Sleutelverantwoordelijkheid: Het is mogelijk dat de kraamverzorgende een huissleutel van u meekrijgt. Dit gaat altijd in goed overleg en met duidelijke afspraken. Wat zijn eventueel uw voorwaarden, wensen en verwachtingen?
 • Wat zijn de belinstructies rondom uw bevalling?
 • Bent u op de hoogte van ons Leerbedrijf? Er bestaat een kans dat er een leerling mee naar uw bevalling en/of kraamperiode komt.
 • Heeft u de uitzetlijst kraamzorg doorgenomen en op orde?
 • Aan de hand van het het L.I.P.  wordt berekend hoeveel uur kraamzorg u mag afnemen.
 • Wat zijn uw verwachtingen en wensen ten aanzien van de kraamzorg?

Voor aanvullende informatie over zwangerschap en COVID-19 verwijzen wij u naar het RIVM.